16.12.2018

Завдання після онлайн-заняття

Переглянути й законспектувати відео

Погратися. Це синоніми

Тут пароніми. Ми про них не говорили. Це слова, які звучать приблизно однаково, але мають різне лексичне значення. Наприклад, адресат (кому пишуть) і адресант (хто пише).
Випишіть пароніми зі значенням, які були в грі.

ТЕСТ. Те, чого не сказала на уроці, можна почути у відео

14.12.2018

Завдання з фізкультури


Фізична культура

Оджубійський О.С.
7опр, 76т, 34кп, 6опр – підготовка до здачі нормативу: піднімання тулуба в сід за 1 хв.
36е – правила гри у волейбол.
Павлюк В.О.
37е,78т, 38е, 77т – правила гри в баскетбол.
74т – правила гри в волейбол.
Сазонова Д.Ю.
7опр, 35кп, 6опр, 26ок – комплекс гімнастичних вправ ранкової гімнастики
34кп, 25ок – правила гри в баскетбол
24ок – правила гри в волейбол