19.01.2018

Домашнє завдання для 5опр на 26.01

Виконати одне із завдань:

1. Доповнити початки складних речень так, щоб утворилися безсполучникові, ураховуючи типи смислових відношень, подані в дужках.
Культура мовлення — це духовне обличчя людини ... (пояснення). Основою мовленнєвої культури є грамотність ... (доповнення). Але цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Будеш вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень ... (умова-наслідок). Треба активно розвивати своє мовлення ... (пояснення).
2. Виконати тест