Укр.мова 2ТМ

Після уроку 01.11 виконайте вправу і пройдіть тестВсього годин – 54
З них лекцій 13, лабораторно-практичних – 20, на самостійну роботу – 8 годин
Модуль 1
Лекція 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб спілкування, пізнання та мислення. Функції мови.
Лекція 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.
Лекція 3. Орфографічні та орфоепічні норми СУЛМ.
Лекція 4. Принципи української орфографії.
Лекція 5. Морфлологія. Написання ненаголошених голосних. Спрощення в групах приголосних.
Лекція 6. Написання м'якого знака та апострофа. Подовження та подвоєння приголосних.
Лекція 7. Будова слова. Словотвір.
Лекція 8. Частини мови. Іменник. Закінчення іменників ІІ відміни у Р.в. однини. Творення імен по батькові. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання числівників.

Самостійна робота.
1. Правопис складних слів. Відео. Завдання переписати на окремий листок і здати мені)
2. Велика буква у власних назвах. Відео.
3. Спеціальна термінологія і професіоналізми.
4. Складноскорочені слова, абревіатури і графічні скорочення.
5. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні.
6. Пунктуація. Просте речення.
7. Телеграма. Факс.
8. Договір. Трудова угода. Контракт.

Комментариев нет:

Отправить комментарий